reede, 15. august 2014

Info taotlusvoorude kohta projektiekspert Kai Krashevskilt

Kui ettevõte tegutseb maapiirkonnas, siis võib tulevikus sobida Leader toetus, mille järgmised taotlusvoorud avanevad 2015 lõpus või 2016 alguses:
 

http://maainfo.ee/index.php?page=3259

Missioon ja Visioon

MISSIOON: Miks on organisatsioon ellu kutsutud?
Miks?

Mida?

Kellele?

Kuidas?VISIOON: Kuhu organisatsioon teel on?

Kokkuvõte organisatsiooni kohta

1. Millal ja miks organisatsioon loodi?
2. Mis on organisatsiooni missioon ( ühe lausega) ?
3. Kes on organisatsiooni sihtgrupp? Kui suur see on ja mis seda iseloomustab?
4. Millised on organisatsiooni tähtsamad elluviidud projektid?
5. Kes kuuluvad organisatsiooni juhatusse ja nõukokku?
6. Milline on organisatsiooni struktuur ja meeskond?
7. Kes on organisatsiooni peamised toetajad, rahastajad?
8. Kes on organisatsiooni olulisemad koostööpartnerid nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasandil?
9. Kuidas kajastub organisatsiooni tegevus meedias?
10. Milline on organisatsiooni kodulehekülg?
11. Mida näitab organisatsiooni eelmise aasta tegevusaruanne, majandusaasta aruanne?
12. Kas on olemas infovoldikud organisatsiooni kohta nii eesti kui ka inglise keeles?

Projekti planeerimise protsess: Probleemi sõnastamine.

1. Kes on need inimesed, kellel on probleem?
2. Kus need inimesed asuvad ja elavad?
3. Milline on sihtgrupi probleem?
4. Millal probleem väljendub?
5. Kas probleemi olemasolu saab dokumentaalselt tõestada, kasutades läbiviidud uuringuid, statistikat, kliendiküsitlusi, ettepanekuid, teiste organisatsioonide argumente?
6. Missugune mõju on probleemil?
Kas sellel on riiklik, regionaalne, maakondlik või kohalik tähtsus?
Või hoopis rahvusvaheline?
7. Mille poolest on organisatsioon pädev või sobiv lahendama seda probleemi?MIDA SELGEMALT ON SÕNASTATUD PROBLEEM, SEDA TUGEVAM ON ALUS PROJEKTI KIRJUTAMISEKS.